12-30/08 Yiddish à Berlin : université d’été 2024

La 4e Université d’été de langue et de littérature yiddish à Berlin aura lieu à l’Institut d’Europe de l’Est de l’Université libre de Berlin du 12 au 30 août 2024.

Pour en savoir plus, cliquer ici.

The 4th Summer Program for Yiddish Language and Literature in Berlin will be held at the Institute for East European Studies at the Free University of Berlin from August 12th to 30th, 2024.

For more information

22/4-2/5 Yo mit alemen VII avec Yitskhok Niborski

יאָ מיט אַלעמען 7 מיט יצחק ניבאָרסקי

אַהרן צייטלינס פּאָעמע מטטרון

אַן אינטערנעץ־סעמינאַרן פֿאַר אַוואַנסירטע, פֿונעם 22סטן אַפּריל ביזן 2טן מײַ 2021

4 וועכענטלעכע לעקציעס פֿון אָנדערטהאַלבן שעה, דהײַנו 6 שעה בסך־הכּל, דאָנערשטיק און זונטיק פֿון 19 ביז 20.30 אַז’ פּאַריזער צײַט

דאַטעס
דעם22סטן, 25סטן, 29סטן אַפּריל
דעם 2טן מײַ

די ערשטע גרויסע פּאָעמע פֿון אַהרן צייטלין, „מטטרון“, איז דערשינען אין וואַרשע אין 1922, ווען דער מחבר איז אַלט געווען 24 יאָר. דאָס איז די בליצײַט פֿון די ייִדישע אַוואַנגאַרדן. די פּאָעמע איז נישט ווײַט פֿון זייער סטיל, אָבער איז דער פֿולער היפּוך פֿון דער אומרעליגיעזער און לעסטערנדיקער אינספּיראַציע פֿון אַ בראָדערזאָן אָדער אַ מאַרקיש. זי שעפּט איר וועלטבאַנעם פֿון דער קבלה און שטעלט פֿאָר די ראָלע פֿונעם מענטש אינעם באַשאַף דורך אַ שלל מיט בליציקע בילדער און פֿאַרשיידענע ריטמען

דער סעמינאַר קומט פֿאָר אויף ייִדיש, אויף זום

פּרײַז פֿאַרן גאַנצן סעמינאַר : 60 אייראָס

אײַנשרײַבונג

Metatren de Aaron Zeitlin

Séminaire en ligne pour étudiants avancés, du 22 avril au 2 mai 2021.

Quatre séances d’une heure et demie (6h en tout), les jeudis et dimanches de 19h à 20h30 (heure de Paris)

Dates :
22, 25, 29 avril
2 mai

Premier grand poème d’Aaron Zeitlin, âgé à ce moment de 24 ans, Metatren paraît à Varsovie en 1922. En plein essor des avant-gardes yiddish, le poème n’en est pas loin par son style, mais prend le contre-pied du défi à la tradition qui sous-tend leur vision du monde. C’est un texte empreint de foi mystique qui jette un regard différent sur le devenir humain, d’une construction originale, très riche en rythmes différents et en images fulgurantes.

Le séminaire se déroule entièrement en yiddish, sur Zoom.

Tarif : 60 €

S’inscrire

Yo mit alemen VII with Yitskhok Niborski

Aaron Zeitlin’s Metatren

Online seminar for advanced students,  April 22 – May 2, 2021.

Four 90-minute sessions (6 hours in total), Thursdays and Sundays from 7 p.m. to 8:30 p.m. (Paris time)

Dates :
April 22, 25, 29 
May 2 

Metatren, Aaron Zeitlin’s first long multipart poem, was published in Warsaw in 1922, when the Yiddish avant-garde was in full flower (Zeitlin was 24 at the time).  The poem is nearly avant-garde in style, but is the direct opposite in content to the blasphemous outlook that inspired writers like Broderzon and Markish. The poem, based in a Kabbalistic conception of the world, depicts the human being’s place in creation through a cascade of diverse rhythms and dazzling imagery.

The seminar will be conducted entirely in Yiddish, via Zoom.

Price: 60 €

Register

17/02-19/05 : Yiddish pour débutants, cours intensif en ligne

Niveau I

Yiddish pour débutants, cours intensif avec Karolina Szymaniakdu 17 février au 19 mai (sur Zoom)

Mercredi, 19h–20h30, heure de Paris

Nombre d’heures d’enseignement : 21 (14 séances de 1h30)

Dates
Février : 17, 24
Mars : 3, 10, 17, 24, 31
Avril : 7, 14, 21, 28
Mai : 5, 12, 19

Nombre maximum de participants : 15 Continuer la lecture de « 17/02-19/05 : Yiddish pour débutants, cours intensif en ligne »

13/2-6/3 Yo mit alemen VI avec Natalia Krynicka

« Freydke » de Kadye Molodovski : une femme peut-elle être libre ?

Séminaire en ligne organisé pour étudiants avancés, du 13 février au 6 mars 2021.

Quatre séances d’une heure et demie (6h en tout), les samedis de 19h30 à 21h (heure de Paris)

Dates :
13, 20, 27 février
6 mars

Le cycle poétique “Freydke” de Kadye Molodovski (Varsovie 1935 et 1936) a connu un grand retentissement parmi les lecteurs yiddishophones. Nous examinerons la représentation des femmes et des hommes au cours de leurs errances spirituelles et physiques, l’image de Varsovie et de Paris, les questions de l’esclavage et de libération individuels et collectifs. Nous allons également nous pencher sur de nombreuses références littéraires et historiques dans le texte.

Le séminaire se déroule entièrement en yiddish, sur Zoom.

Tarif : 60 €

[maxbutton id= »35″]

יאָ מיט אַלעמען 6 מיט נאַטאַליע קריניצקאַ

קאַדיע מאָלאָדאָווסקיס « פֿריידקע » : צי קען אַ פֿרוי זײַן פֿרײַ ?

אַן אינטערנעץ־סעמינאַרן פֿאַר אַוואַנסירטע תּלמידים, פֿונעם 13טן פֿעברואַר ביזן 6טן מאַרץ 2021

4 וועכענטלעכע לעקציעס פֿון אָנדערטהאַלבן שעה, דהײַנו 6 שעה בסך־הכּל, שבת פֿון 19.30 ביז 21 אַז’ פּאַריזער צײַט

דאַטעס :
דעם 13טן, 20סטן, 27סטן פֿעברואַר
דעם 6טן מאַרץ

קאַדיע מאָלאָדאָווסקיס פּאָעמע « פֿריידקע » (וואַרשע 1935 און 1936) האָט בשעתּה געהאַט אַ גרויסן אָפּקלאַנג צווישן די לייענערס. מיר וועלן באַטראַכטן די פֿאָרשטעלונג פֿון פֿרויען־ און מענער־העלדן בעת זייערע גײַסטיקע און פֿיזישע וואַנדערונגען, דאָס בילד פֿון וואַרשע און פּאַריז, די פֿראַגעס פֿון אינדיווידועלער און קאָלעקטיווער פֿאַרשקלאַפֿונג און באַפֿרײַונג. מיר וועלן זיך אויך אָפּשטעלן אויף די פֿילצאָליקע ליטעראַרישע און געשיכטלעכע פֿאַררופֿן אינעם טעקסט.

דער סעמינאַר קומט פֿאָר אויף ייִדיש, אויף זום.

פּרײַז פֿאַרן גאַנצן סעמינאַר : 60 אייראָס.

[maxbutton id= »33″]

Yo mit alemen VI with Natalia Krynicka

Kadye Molodowsky’s « Freydke »: Can A Woman Be Free?

Seminar for advanced students.

The seminar comprises four 90-minute sessions, for a total of 6 hours over the course of four weeks.

Saturdays from 7.30 p.m. to 9 p.m., Paris time (February 13 to March 6 2021)

Dates :
February 13, 20, 27
March 6

Kadye Molodowsky’s multipart poem « Freydke » (Warsaw, 1935 and 1936) resonated quite a bit for its readers at the time of its publication. We’ll consider the poem’s presentation of female and male characters in the course of their physical and spiritual wanderings; its imagination of Warsaw and Paris; questions of individual and collective enslavement and liberation.  We’ll also explore the text’s many historical and literary allusions.

The seminar will take place entirely in Yiddish.

Price : 60 €

[maxbutton id= »34″]

13/1-3/2 Yo mit alemen V avec Eliezer Niborski

Plus long ou plus court ? Une excursion à travers des nuances importantes dans la langue yiddish

Séminaire en ligne organisé par la Maison de la culture yiddish du 13 janvier au 3 février 2021.

Quatre séances d’une heure et demie (6h en tout), les mercredis de 19h à 20h30 (heure de Paris)

Dates :
13, 20, 27 janvier
3 février

Nous examinerons ensemble nombre de situations ou l’on peut s’exprimer correctement de manière plus courte ou plus longue (par exemple : avec ou sans certaines terminaisons, avec ou sans coverbes, préfixes, conjonctions, etc.), et nous explorerons les nuances introduites par chacun de ces choix. Les quatre séances comprendront tant des observations d’ordre général que des applications pratiques.

Le séminaire se déroule entièrement en yiddish, sur Zoom.

Tarif : 60 €

[maxbutton id= »28″]

יאָ מיט אַלעמען 5 מיט אליעזר ניבאָרסקי

לאַנג צי קורץ : אַ שפּאַציר איבער אינטערעסאַנטע שפּראַך־ניואַנסן

אַן אינטערנעץ־סעמינאַרן פֿונעם פּאַריזער ייִדיש־צענטער פֿונעם 13טן יאַנואַר ביזן 3טן פֿעברואַר 2021

4 וועכענטלעכע לעקציעס פֿון אָנדערטהאַלבן שעה, דהײַנו 6 שעה בסך־הכּל, מיטוואָך פֿון 19 ביז 20.30 אַז’ פּאַריזער צײַט

דאַטעס :
דעם 13טן, 20סטן, 27סטן יאַנואַר
דעם 3טן פֿעברואַר

מיר וועלן צוזאַמען באַטראַכטן אַ ריי סיטואַציעס וווּ מע קען זיך ריכטיק אויסדריקן אויף צווייערליי אופֿנים – קירצער אָדער לענגער (למשל : מיט אָדער אָן ענדונגען, מיט אָדער אָן העלפֿווערבן, פּרעפֿיקסן, קאָניונקציעס וכ‘…) און מיר וועלן זוכן אַן ענטפֿער אויף דער פֿראַגע : וואָסערע אונטערשיידן ברענגען אָט די ברירות אַרײַן ?
די פֿיר סעסיעס וועלן אַרײַננעמען סײַ אַלגעמיינע אָבסערוואַציעס סײַ פּראַקטישע אָנווענדונגען.

דער סעמינאַר קומט פֿאָר אויף ייִדיש, אויף זום.

פּרײַז פֿאַרן גאַנצן סעמינאַר : 60 אייראָס.

[maxbutton id= »27″]

Yo mit alemen V with Eliezer Niborski

Long or Short?  A Stroll Through Interesting Linguistic Nuances

The seminar comprises four 90-minute sessions, for a total of 6 hours over the course of four weeks.

Wednesdays from 7 p.m. to 8:30 p.m., Paris time (January 13 to February 3 2021)

Dates :
January 13, 20, 27
February 3

We’ll look together at a range of situations in which it’s possible to express oneself correctly in two different ways:  succinctly or more elaborately (e.g., with or without suffixes; with or without auxiliary verbs, prefixes, conjunctions, and so on), and we’ll attempt to answer the question, « How do these various options differ semantically? »  The four sessions will include both general observations and practical applications.

The seminar will take place entirely in Yiddish.

Price : 60 €

[maxbutton id= »29″]

Yo mit alemen IV – programme de séminaires virtuels en yiddish

יאָ מיט אַלעמען 4

וויי אינטערנעץ־סעמינאַרן פֿונעם פּאַריזער ייִדיש־צענטער פֿונעם 28סטן נאָוועמבער ביזן 21סטן דעצעמבער 2020

איר קענט זיך אײַנשרײַבן אויף דער גאַנצער פּראָגראַם אָדער אויסקלײַבן איינעם פֿון די 2 סעמינאַרן (יעדער סעמינאַר באַשטייט פֿון 4 וועכענטלעכע לעקציעס פֿון אָנדערטהאַלבן שעה, דהײַנו 6 שעה פֿאַר יעדן סעמינאַר).

אַלע סעמינאַרן זײַנען אויף ייִדיש.

פּראָגראַם 

1. רעדן מיט יעדן לײענער אױף זײַן שפּראַך ׃ באַשעװיסעס ראָמאַנען אין ייִדיש און אין ענגליש

סעמינאַר פֿון פֿיר לעקציעס, שבת 19 ביז 20.30 אַז’ (פֿונעם 28סטן נאָוועמבער ביזן 19טן דעצעמבער)
מיט וואַליע פֿעדטשענקאָ

יצחק באַשעװיס־זינגערן דאַרף מען נישט פֿאָרשטעלן דעם הײַנטיקן עולם. פֿאָרט, זײַנען זײַנע גרױסע ייִדישע ראָמאַנען לאַנג געלעגן פֿאַרגעסן אין « פֿאָרװערטס »־אַרכיװן און אױף זײער אָרט האָבן זיך קונה־שם געװען זײערע ענגלישע װערסיעס. 

איך לײג אײַך פֿאָר אַרײַנצוקוקן אין « פֿאָרװערטס » פֿון די יאָרן 1960 – 1970 און אױסצוזוכן עפּיזאָדן און פּערסאָנאַזשן װאָס זײַנען שפּעטער נעלם געװאָרן פֿון באַשעװיסעס װעלט באַרימטע ראָמאַנען. מיר װעלן אַרומרעדן די השפּעה פֿון די קופּיורן אױפֿן ליטעראַרישן אינהאַלט און די אַלגעמײנע שװעריקײטן אין איבערזעצן די ייִדישע ליטעראַטור.

פּרײַז פֿאַרן גאַנצן סעמינאַר : 60 אייראָס.

[maxbutton id= »26″ ]

 

2. הייסע וויכּוחים אין דער געשיכטע פֿון ייִדיש

סעמינאַר פֿון פֿיר לעקציעס, מאָנטיק 19 ביז 20.30 אַז’ (פֿונעם 30סטן נאָוועמבער ביזן 21סטן דעצעמבער)
מיט לייזער בורקאָ

דער כּלל « צוויי ייִדן, דרײַ מיינונגען » איז אויך חל אויף דער געשיכטע פֿון ייִדיש. זינט הונדערטער יאָרן קריגן זיך ייִדן איבער דעם, וואָס עס הייסט רעדן און שרײַבן ייִדיש ריכטיק. איז בעסער מײַן דיאַלעקט אָדער דײַנער ? דער נײַער אויסלייג אָדער דער אַלטער ? אַ מאָל זײַנען די דאָזיקע מחלוקתן ווי אַ שטורעם אין אַ גלאָז וואַסער וואָס לאָזט זיך אויס מיט גאָרנישט. אָבער אַ מאָל גייט עס אין עיקרדיקע זאַכן.

אין דעם קורס וועלן מיר ווײַטער פֿירן די אַלטע פּאָלעמיקעס פֿון עטלעכע פֿון אונדזערע בעסטע ליטעראַטן און פֿילאָלאָגן : שלום־עליכם, גלאַטשטיין, באַשעוויס, מאַקס ווײַנרײַך, און נאָך. אפֿשר וועלן מיר סוף־כּל־סוף קומען צום ריכטיקן אויספֿיר ?

ערשטע וואָך : « גוט » אָדער « גיט » : ווי דאַרף זײַן דער ריכטיקער ייִדישער אַרויסרעד ?
צווייטע וואָך : אַ ליטוואַק האָט ניט קיין דאָס : לאָמיר רעדן וועגן מין
דריטע וואָך : ייִדיש אָדער ייִדישיסטיש ?
פֿערטע וואָך : די צאָרע מיט לאָשן־קוידעש

פּרײַז פֿאַרן גאַנצן סעמינאַר : 60 אייראָס.

[maxbutton id= »26″ ]

 

אויב איר האָט פֿראַגעס : talmidim@yiddishweb.com

Deux séminaires en ligne organisés par la Maison de la culture yiddish du 28 novembre au 21 décembre 2020.

Vous pouvez vous inscrire soit à tout le programme, soit à l’un de ces deux séminaires de six heures répartis en quatre sessions d’une heure et demie.

Les séminaires se déroulent entièrement en yiddish.

Programme

  1. S’adresser à chaque lecteur dans sa langue : les romans de Bashevis en yiddish et en anglais

Séminaire de quatre séances, les samedis de 19h à 20h30 (du 28 novembre au 19 décembre)
Avec Valentina Fedchenko 

Qui de nos jours ne connait pas Yitskhok Bashevis Singer ? Néanmoins ses importants romans en yiddish sont restés oubliés dans les archives du Forverts pendant que les versions en anglais de ses livres acquéraient une réputation considérable.
Je vous propose de vous plonger dans le Forverts des années 1960-1970 à la recherche d’épisodes et de personnages qui ont disparu plus tard des romans mondialement connus de Bashevis. Nous parlerons  de l’influence de ces coupures sur le contenu littéraire et des difficultés que l’on rencontre en général quand on traduit de la littérature yiddish.

Tarif : 60 €

[maxbutton id= »25″]

  1. Controverses dans l’histoire du yiddish

Séminaire de quatre séances, les lundis de 19h à 20h30 (du 30 novembre au 21 décembre)
Avec Leyzer Burko

La règle : « Deux Juifs, trois opinions »  s’applique également à l’histoire du yiddish. Pendant des centaines d’années, les Juifs se sont querellés pour savoir ce que cela signifiait d’écrire ou  de parler yiddish correctement. Mon dialecte est-il meilleur que le vôtre ? L’ancienne orthographe ou la nouvelle ? Parfois ces controverses ressemblaient à une tempête dans un verre d’eau et ne changeaient pas grand-chose. Mais parfois elles aboutissaient à des principes de base.

Dans ce cours, nous allons poursuivre les polémiques de certains de nos meilleurs auteurs et philologistes : Sholem-Aleykhem, Yankev Glatshteyn, Yitskhok Bashevis, Max Weinreich, et plusieurs autres. Peut-être arriverons nous à la bonne conclusion.

Semaine 1 : Gut ou git : quelle est la bonne prononciation ? 
Semaine 2 : Un litvak n’a pas de dos : parlons de genre
Semaine 3 : Yidish ou yidishistish ?
Semaine 4 : Le problème avec l’hébreu

Tarif : 60 €

[maxbutton id= »25″]

Renseignements : talmidim@yiddishweb.com

Étudiants en difficultés financières peuvent demander une bourse : stipendyes@yiddishweb.com

Two Advanced Online Seminars Offered by the Paris Yiddish Center, November 28 to December 21, 2020


You may sign up for one or two seminars. Each seminar comprises four 90-minute sessions, for a total of 6 hours over the course of four weeks.

The seminars will take place entirely in Yiddish.

Program

1. Addressing Each Reader in His Own Language: Bashevis’s Novels in Yiddish and English

Saturdays from 7 p.m. to 8:30 p.m., Paris time (November 28 to December 19)
With Valentina Fedchenko 

The writer Yitskhok Bashevis Singer needs no introduction. The Yiddish texts of his novels, however, lie forgotten in the Forverts archives — and their English translations have earned prominence instead.
I invite you to dive with me into the pages of the Forverts from the 1960s and 1970s, in search of episodes and characters that are present in the Yiddish texts of Bashevis’s world-famous novels, but missing in their English translations. We will talk about the significance of these omissions from a literary perspective, as well as the complications plaguing Yiddish literature in translation in general.

Price : 60 €

[maxbutton id= »23″]

2. Controversies in the History of Yiddish

Mondays from 7 p.m. to 8:30 p.m., Paris time (November 30 to December 21)
With Leyzer Burko 

The rule “two Jews, three opinions” also applies to the history of Yiddish. For hundreds of years Jews have been arguing about what it means to speak and write Yiddish correctly. Is my dialect better or yours? The old spelling or the new one? Sometimes these arguments are like a tempest in a teapot and don’t affect anything. But other times they come down to basic principles.

In this course we will continue the old polemics of some of our best writers and philologists: Sholem-Aleichem, Glatstein, Bashevis, Max Weinreich, and more. Maybe we will finally reach the right conclusion?

Week 1: Gut or git: What should be the correct Yiddish pronunciation?
Week 2: A Litvak has no dos: Let’s talk about gender
Week 3: Yiddish or Yiddishistish?
Week 4: The Trouble with Hebrew

Price : 60 €

[maxbutton id= »23″]

Questions talmidim@yiddishweb.com

Students with limited financial resources are encouraged to apply for a scholarship : stipendyes@yiddishweb.com

Un week-end en yiddish : que du bonheur !

Séminaires sur Zoom pour étudiants intermédiaires


For English click here

Samedi 28 novembre et dimanche 29 novembre 2020
Les enseignants : Sharon Bar-Kochva, Yankl-Peretz Blum, Reyze Turner et Daria Vakhrushova

Pour permettre aux étudiants intermédiaires de s’immerger dans la langue et la culture yiddish avec des participants du monde entier, nous avons conçu deux séminaires parallèles, correspondants à différents niveaux d’apprentissage :

  • Oyfn veg : séminaire pour étudiants de 2e/3e année
  • Hekher, beser ! : séminaire pour étudiants de 3e/4e année

Les séminaires seront l’occasion de développer vos compétences linguistiques : écouter et comprendre, parler et lire, dans une atmosphère conviviale en ligne. Vous aurez 4 cours d’une heure et demie (6h en tout), menés par quatre enseignants expérimentés. 

Les deux programmes auront lieu en parallèle, il vous faudra en choisir un adapté à votre niveau.

Programme (les horaires annoncés sont en fonction de l’heure à Paris) :

Samedi 28 novembre 16h à 17h30
Samedi 28 novembre 19h30 à 21h00
Dimanche 29 novembre 16h à 17h30
Dimanche 29 novembre 19h30 à 21h00

Prix : 60 euros

Pour plus d’information, vous pouvez écrire à : talmidim@yiddishweb.comA weekend of Yiddish delight!
Zoom Seminars for intermediate students

Saturday and Sunday 28-29 November 2020
Taught by Sharon Bar-Kochva, Yankl-Peretz Blum, Reyze Turner and Daria Vakhrushova

In order to give intermediate students the opportunity to immerse themselves in Yiddish language and culture for a weekend, we’ve created two parallel programs, intended for students with different levels of familiarity with the language: 

  • Oyfn veg: Yiddish seminar for 2nd/3rd year students
  • Hekher, beser!: Yiddish seminar for 3rd/4th year students

The seminars will offer you the opportunity to practice your listening, speaking, and reading abilities in a friendly online environment. They will include 4 lessons of 1.5 hours each (for a total of 6 hours) and will be conducted by four experienced Yiddish teachers. 

The two programs will be conducted in parallel; thus, each student will have to choose one of the two tracks, according to their level.

Schedule (according to the Paris time zone):

Saturday, November 28, 4:00-5:30 PM
Saturday, November 28, 7:30-9:00 PM
Sunday, November 29, 4:00-5:30 PM
Sunday, November 29, 7:30-9:00 PM

Price: 60 euros

24/11-02/03 Cours de yiddish pour débutants connaissant déjà l’alef-beys

Du 24 novembre au 2 mars, sur Zoom

Avec Nadia Déhan-Rotschild

Pour les personnes connaissant déjà l’alphabet

14 cours (21h en tout) pour faire ses premiers pas vers la langue et la culture yiddish.

Les mardis, 19h–20h30, heure de Paris :
24 novembre
1, 8, 15 et 22 décembre
5, 12, 19 et 26 janvier
2, 9, 16 et 23 février
2 mars

Au programme :
– Progresser dans la pratique de la lecture et l’écriture,
– Goûter aux charmes de la conversation
– Faire de la grammaire juste ce qu’il faut
– Chanter et/ou écouter des enregistrements

Minimum d’inscrits : 6 personnes

Prix : 210 €

[maxbutton id= »20″]

Minimum d’inscrits : 6 personnes.

Renseignements : talmidim@yiddishweb.com

Apprenez l’alphabet yiddish avec Nadia Déhan-Rotschild

Vous ne connaissez pas encore l’alef-beys (alphabet yiddish) ? Vous avez manqué les premières leçons d’un cours pour débutant ? Vous parlez le yiddish ou vous l’avez entendu mais ne pouvez ni le lire, ni l’écrire, vous souhaitez intégrer un cours avancé, vous aimeriez apprivoiser les glossaires et participer à l’atelier conversation Yidish oyf der tsung, vous voulez accéder à la littérature yiddish dans sa version originale, n’hésitez plus, ce cours est fait pour vous !

Six rencontres d’une heure et demie, de 19h à 20h30.

Dates :
Lundi 9 novembre
Mardi 10 novembre
Mercredi 11 novembre
Lundi 16 novembre
Mardi 17 novembre
Mercredi 18 novembre

Prix : 90 €

[maxbutton id= »19″]

Minimum d’inscrits : 6 personnes.

Renseignements : talmidim@yiddishweb.com